Kurset i korte trekk

 • Varighet

  7 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  1500/1000 kroner

Følgende blir gjennomgått på kurset:

 • Kramper
 • Traumer, fall og ulykker
 • Den akutt syke pasient
 • Blodsukkerforstyrrelser
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt og hjertestans
 • Synkope, svimmelhet og akutt forvirring
 • Pustebesvær
 • Sjokk, herunder anafylaktisk
 • Infeksjoner og infeksjonstegn
 • Førstehjelp
 • Samarbeid med andre deler av helsetjenesten
 • Korrekt dokumentasjon innen akuttmedisin


Kurset er basert digitalt dagskurs med samme navn, arrangert 27. august 2021. Kurset fikk svært god evaluering av kursdeltakerne. Se også Nordums tretimers kurs om anafylaksi.

Kursholder

Foreleser er Fredrik Nordum. Nordum er lege og paramedic, og arbeider til daglig som LIS-lege innen intensiv- og anestesi. Fredrik er i tillegg styreleser og grunnleggeren av akuttundervisning.no. 

Nordum er en habil instruktør og foreleser, og han har forelest på kurs med NMF tidligere - til svært gode evalueringer fra kursdeltakerne. 


Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format: Akuttmedisin

  • Introduksjon og plan

 • 02

  Akuttmedisinske prinsipper

  • Egensikkerhet skadested

  • Diskusjon, akutte situasjoner på arbeidsplass

  • Grunnleggende akuttmedisinske prinsipper

 • 03

  Undersøkelse

  • Primær og sekundærundersøkelsen

  • Diskusjon, hva kan en undersøke under B

  • Circulation

  • Disability

  • Expose, Exam, Environment

  • Anamnese

  • Varsling av 113

  • Diskusjon, prioritering av problemer

 • 04

  Akutte skader

  • Akutte skader

  • Kramper

  • Brudd og blødninger

  • Hjerneslag

  • Hjerte- og lungeredning

  • Pustevansker

  • Brystsmerter

  • Akutte magesmerter

  • Alvorlige infeksjoner

  • Diskusjon, utslett

  • Anafylaksi

  • Synkope

  • Svimmelhet og akutt forvirring

  • Akutte blodsukkerforstyrrelser

  • Case

 • 05

  Kommunikasjon

  • Samarbeid og kommunikasjon

  • ISBAR

  • Ledelse

 • 06

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser