Eksamen i korte trekk

  • 20 spørsmål

    Eksamen består av 20 multiple choice-spørsmål

  • 70% må besvares riktig

    For å få godkjent eksamen må minimum 70% av besvarelsen være korrekt. Hvert spørsmål kan ha flere riktige svar.

  • Kursbevis sendes når bestått

    Når eksamen er bestått vil diplom sendt på epost.

For å ta eksamen må du først ha gjennomført de 11 ulike kursene i sertifiseringspakken.

Eksamen består av totalt 20 spørsmål, som trekkes fra en større database. Eksamen vil derfor være dynamisk og endres fra kandidat til kandidat. Hvert spørsmål kan ha ett eller flere riktige svaralternativer.

For å få eksamen godkjent kreves det minimum 70% riktige svar. 


Lenke til digital eksamen