Kurset i korte trekk

 • Varighet

  3 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Temaer på kurset:

 • Etiologi og patofysiologi
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • "Den farlige hodepinen" - når skyldes hodepine alvorlig patologi, så som disseksjon, aneurisme, SAH mv. 
 • Bruk av spørreskjema 
 • Henvisningsrutiner til spesialisthelsetjenesten
 • Behandling, fysikalsk og medikamentell


Kurset inneholder også en egen bolk om cervicogen hodepine. 

Kurset er basert på webinar med samme navn, arrangert i desember 2021. 

 


Kursholder

Forelesere er Tine Poole. Poole er allmennlege med spesiell interesse for migrene og andre hodepinesykdommer. Hun var initiativtaker til etablering av brukerorganisasjonen Hodepine Norge i 2017 og var styreleder i Norsk Hodepineselskap i perioden 2015–2017. Poole er nå tilknyttet Oslo Hodepinesenter. 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format

 • 02

  Introduksjon, hodepine

  • Introduksjon til tema og foreleser

  • Migrene er en av de vanligste nevrologiske sykdommene

  • Migrene endres over tid

  • Hodepine er migrene til det motsatte er bevist

  • Primære og sekundære hodepiner

  • Når er hodepine farlig?

 • 03

  Sekundær hodepine

  • Subarachnoidalblødninger

  • Arteritis temporalis

  • Meningitt

  • Hodepine etter infeksjoner

  • Karotisdisseksjon

  • Sinusvenetrombose

  • Traumer og post commotio

  • Cervicogen hodepine

  • Medisinoverforbruks-hodepine MOH

 • 04

  Primær hodepine (eksl. migrene)

  • Tensjonshodepine

  • Klasehodepine

  • Indometacin-responsive hodepiner

 • 05

  Primær hodepine (migrene)

  • Introduksjon til migrene

  • ikke-medikamentell behandling av migrene

  • Medikamentell behandling av migrene

  • Behandling av migrene hos fastlege vs spesialist

  • Migrene, konklusjon

 • 06

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser