Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Per Brodal vil på dette kurset gi deg et spennende innblikk i temaet smerte: Hva mener en med ordet smerte, hva er smertens oppgaver og mening, og hvorfor går alarmsystemene som smerte representerer i "vranglås"? Kurset er basert på Brodals forelesning på fagseminaret "Når smerten setter seg i kroppen" i Oslo, 2019. Forelesningen fikk svært gode evalueringer av kursdeltakerne (4,8 av 5 mulige). 

Kursholder

Per Brodal har drevet eksperimentell hjerneforskning i mange år. Han har omfattende undervisningserfaring for ulike helseprofesjoner på grunn- og spesialistnivå, og er spesielt opptatt av brobygging mellom basalfag og klinikk. Han har skrevet flere lærebøker, blant annet Sentralnervesystemet (Universitetsforlaget, 5. utgave 2013) og Læringsorientert fysioterapi (med Fadnes og Leira, Universitetsforlaget 2013).

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format: Pain Explained (?)

  • Introduksjon

 • 02

  Pain Explained

  • Begrepsavklaring: Hva mener en med ordet smerte?

  • Om langvarige smerter

  • Homøostatiske alarmer: Smerte, frykt og tretthet

  • Smertens "oppgaver"

  • Hvorfor går alarmsystemer så lett i "vranglås"?

  • Det nevrobiologiske grunnlaget for smerteopplevelse

  • Homøoseptor heller enn nociseptor

  • Hjerneaktivering ved smerteopplevelse

  • Smerteopplevelse ved hypnotisk suggesjon

  • Smerte, affekt og kognisjon deler knutepunkter

  • Ulik hjerneaktivering ved kortvarige og langvarige smerter

  • Smerte som tolkning av kroppens tilstand

  • Opplevelse og tolkning av virkeligheten - smerte uten nociseptoraktivering

  • Smertens mening

  • Nedstigende kontroll - smerte i kontekst

  • Nettverksforstyrrelser vanlig etter skader?

  • Hvordan kan hypereksitabilitet bli vedvarende?

  • Hva kan "drive" smertenettverkene og alarmnettverkene?

  • Hvorfor får noen langvarige somatiske plager uten påviselig somatisk sykdom?

  • Hvorfor meg og ikke deg

 • 03

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser