Kurset i korte trekk

 • Varighet

  30 min

 • Gyldighetsperiode

  Ubegrenset

 • Pris

  Gratis

Dette kurset tar for seg det viktigste du trenger å vite for å drive en liten virksomhet i Norge. Kurset er laget særlig med tanke på deg som ikke har spesiell erfaring med forretningsdrift, ledelse eller administrasjon, men primært bruker virksomheten som grunnlag for å utøve ditt yrke.

Kurset handler ikke om hvordan du utøver faget ditt, men gir deg verktøy for å organisere og forbedre alle sider av virksomheten. 

For oversikt over temaer som blir gjennomgått på kurset, se overskriften "kursinnhold" nedenfor.

Kursholder

Kurset er levert av TrinnVis, som er et styringssystem for små virksomheter. Du trenger ikke være TrinnVis-bruker for å ta kurset.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Trygg med TrinnVis

 • 02

  Velorganisert

  • Ansvar

  • Styring og dokumentasjon

  • Spørsmål

 • 03

  Virksomhet

  • Organisasjonsformer

  • Daglig leder

  • Møter

  • Hvilken selskapsform medfører hvilket ansvar?

 • 04

  Ansatte

  • Personalansvarlig

  • Ansettelse

  • Pålagte ordninger for arbeidsgivere

  • Personalmøter og medarbeidersamtaler

  • Arbeidstid, ferie og fravær

  • Oppfølging av sykmeldte

  • Spørsmål

 • 05

  Økonomi

  • Regnskap

  • Sant eller usant

 • 06

  Helse, miljø, sikkerhet

  • Ansvar for HMS-arbeidet

  • Vernerunde

  • Varsling om kritikkverdige forhold

  • Akutte situasjoner

  • Sant eller usant?

 • 07

  Personvern

  • Ansvar

  • Sikkerhetskrav

  • Protokoll

  • Risikovurdering

  • Avvik

  • Avtaler

  • Informasjon til registrerte

  • Personvern under pandemien

  • Spørsmål

 • 08

  Utstyr

  • Ansvar, dokumentasjon og oppfølging

  • Elektromedisinsk utstyr

 • 09

  Internkontroll og forbedringsarbeid

  • Internkontroll

  • Dokumentasjon

  • Avvik

  • Risikovurdering

  • Spørsmål

 • 10

  Evaluering

  • Evaluering av kurset