Kurset i korte trekk

 • Varighet

  8 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  1500/1000 kroner

Kurset er for manuellterapeuter og fysioterapeuter som ønsker å lære mer om medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak. Temaer som vil berøres på kurset:

 • Farmakodynamikk og farmakokinetikk
 • Interaksjoner og bivirkninger
 • Bruk av Felleskatalogen
 • Farmaka ved hjerte-, blod og karsykdommer
 • Medikamenter som benyttes i kreftbehandling
 • DMARDs
 • NSAIDs og steroide antiinflammatoriske medikamenter
 • Analgetika
 • Psykofarmaka
 • Benzodiazepiner


Kurset tar utgangspunkt i digitalt dagskurs med samme navn.

Kursholder

Yury Kiselev er utdannet lege, og er ansatt som førsteamanuensis ved farmasiutdanningen ved OsloMET, hvor han blant annet forsker på legemidler og pasientsikkerhet. Kiselev er en dyktig foreleser og mer enn 300 manuellterapeuter og fysioterapeuter har deltatt på kurs med Kiselev i regi av Norsk Manuellterapeutforening de seneste årene.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format: Medikamentelle behandlingsstrategier

 • 02

  Filmer (Må ses før selve kurset gjennomføres)

  • Farmakodynamikk

  • Farmakokinetikk

  • Hvordan håndterer kroppen medikamenter

  • Administrering av medikamenter

  • Hvordan virker smertestillende

 • 03

  Introduksjon

  • Presentasjon av foreleser

  • Introduksjon til kurset

 • 04

  Generell farmakologi

  • Medikamenters virkemåte

  • Opptak av legemidler

  • Vannløselige vs. fettløselige legemidler

  • Individuelle variasjoner

  • Måter å finne informasjon om legemidler - oppslagsverk

  • Administrering av legemidler

 • 05

  Generiske legemidler - utvikling av legemidler

  • Generiske legemidler

  • Utvikling av legemidler

 • 06

  Legemidler mot hjerte- og karsykdommer

  • Risikovurdering og grense for legemiddelbehandling i forebygging av hjerte- og karsykdom

  • Introduksjon til antikoagulerende midler: Antikoagulasjonssystemet

  • Acetylsalisylsyre

  • Trombolytiker

  • koagulasjonssystem-hemmere

  • Statiner

  • Medikamenter for høyt blodtrykk

  • Nitrater

  • Oppsummering: Legemidler mot hjerte og karsykdommer

 • 07

  Smertestillende legemidler

  • Et perfekt smertestillende legemiddel?

  • Fysiologiske angrepspunkter for smertestillende legemidler

  • NSAIDS og paracetamol

  • Bruk av smertestillende legemidler i Norge

 • 08

  Andre legemidler

  • Antidepressiva og antiepileptika

  • Benzodiazepiner og muskelrelakserende legemidler

  • Cannabis-derivater

  • Tramadol og andre opioider

  • Midler for injeksjonsbehandling

 • 09

  Behandlingsprinsipper og pasientsikkerhet

  • Behandlingsprinsipper

  • Pasientsikkerhet

  • Interaksjoner

 • 10

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser