Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  350/500 kroner

Effektiv symptombehandling av smertetilstander i bevegelsesapparatet er ofte vanskelig - noe som kan være en kilde til stor frustrasjon både for terapeut og ikke minst pasient. En kognitiv behandlingstilnærming er da et aktuelt alternativ. Det handler om å lære pasienten å forholde seg til plagene sine på en annen måte, og målet for behandlingen er økt livskvalitet på tross av plager. Kognitive teknikker er enkle å lære, og med øvelse kan de være nyttige verktøy i klinisk praksis.

På kurset vil du lære mer om blant annet:

 • Den terapeutiske alliansen
 • Gode forutsetninger for god intervensjon
 • Den kognitive ABC og den kognitive diamant
 • Tanker og følelser
 • Smerteadferd, herunder Fear Avoidance
 • Kognitiv terapi - for hvem?
 • ACT


Kurset er basert på webinar gjennomført i desember 2023. Webinaret fikk gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. 


Kursholder

Foreleser: Ingar Heier, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Heier er overlege ved fysikalsk medisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet. Han er også godkjent veileder i kognitiv terapi.  

Kursinnhold

  1. Velkommen på kurs!

  2. Presentasjon av foreleser og tema

  3. PDF-presentasjon fra forelesning

  1. Innledning - tankens kraft

  2. Kasuistikk

  3. We do not see things as they are we see them as we are

  4. Å bli sett, hørt og trodd

  5. Den terapeutiske alliansen

  6. Stil, veiledning kontra rådgivning

  7. Å gi råd - affektiv betryggelse

  8. Å berolige kognitivt

  9. Relativt gode forutsetninger for god intervensjon

  10. Gjør symptomliste til problemliste

  11. Det egentlige problem

  12. Den kognitive ABC

  13. Den kognitive diamant

  14. Tanker og følelser

  15. Smerteatferd

  16. Fear avoidance

  17. Sokratiske spørsmål

  18. For og imot-liste

  19. Adferdseksperimenter og eksponering

  20. Kasuistikk

  21. Oppsummering endring i fire punkter

  22. Terapi - kunst eller matematikk?

  23. Kroniske smertepasienter har økt risiko for å dø tidlig

  24. Kognitiv terapi - for hvem?

  25. ACT

  1. Evaluering av kurset

About this course

 • 500,00 kr
 • 29 leksjoner
 • 1.5 timer med videoinnhold

Kurspriser