Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  350/500 kroner

Effektiv symptombehandling av smertetilstander i bevegelsesapparatet er ofte vanskelig - noe som kan være en kilde til stor frustrasjon både for terapeut og ikke minst pasient. En kognitiv behandlingstilnærming er da et aktuelt alternativ. Det handler om å lære pasienten å forholde seg til plagene sine på en annen måte, og målet for behandlingen er økt livskvalitet på tross av plager. Kognitive teknikker er enkle å lære, og med øvelse kan de være nyttige verktøy i klinisk praksis.

På kurset vil du lære mer om blant annet:

 • Den terapeutiske alliansen
 • Gode forutsetninger for god intervensjon
 • Den kognitive ABC og den kognitive diamant
 • Tanker og følelser
 • Smerteadferd, herunder Fear Avoidance
 • Kognitiv terapi - for hvem?
 • ACT


Kurset er basert på webinar gjennomført i desember 2023. Webinaret fikk gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. 


Kursholder

Foreleser: Ingar Heier, Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Heier er overlege ved fysikalsk medisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet. Han er også godkjent veileder i kognitiv terapi.  

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon av foreleser og tema

  • PDF-presentasjon fra forelesning

 • 02

  Introduksjon til kognitiv terapi

  • Innledning - tankens kraft

  • Kasuistikk

  • We do not see things as they are we see them as we are

  • Å bli sett, hørt og trodd

  • Den terapeutiske alliansen

  • Stil, veiledning kontra rådgivning

  • Å gi råd - affektiv betryggelse

  • Å berolige kognitivt

  • Relativt gode forutsetninger for god intervensjon

  • Gjør symptomliste til problemliste

  • Det egentlige problem

  • Den kognitive ABC

  • Den kognitive diamant

  • Tanker og følelser

  • Smerteatferd

  • Fear avoidance

  • Sokratiske spørsmål

  • For og imot-liste

  • Adferdseksperimenter og eksponering

  • Kasuistikk

  • Oppsummering endring i fire punkter

  • Terapi - kunst eller matematikk?

  • Kroniske smertepasienter har økt risiko for å dø tidlig

  • Kognitiv terapi - for hvem?

  • ACT

 • 03

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser