Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Kraniocervical arteriedisseksjon (CAD) er trolig en underdiagnostisert tilstand, og karskaden kan redusere blodstrømmen i arterier og gi ischemiske symptomer. Karskaden kan også gi opphav til emboli. Den hyppigste årsaken til disseksjon er traume mot hode eller nakken, men også en rekke patologiske tilstander kan disponere for disseksjon. På dette kurset vil nevrokirurg Håvard Sommernes gjennomgå blant annet patofysiologi, disponerende faktorer og diagnostikk av CAD. 

Kurset er basert på webinar med samme navn arrangert ultimo 2020 i regi av NMF, og innholdet har fått gode evalueringer.

Kursholder

Håvard Sommernes. Sommernes er en svært erfaren nevrokirurg og overlege ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Sommernes har 18 års fartstid og har gjennomført mer enn 2000 nakkeoperasjoner. Han er også sakkyndig ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) innen fagfeltet nevrokirurgi. 

  

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format

  • Introduksjon til foreleser og tema

 • 02

  Epidemiologi, patogenese, patofysiologi, risikofaktorer

  • Epidemiologi

  • Patogenese

  • Patofysiologi

  • Risikofaktorer

 • 03

  Traumatisk CAD: Intra/ekstrakraniell og a.carotis interna/a.vertebralis

  • Traumatisk CAD

  • Anatomisk distribusjon av VAD

  • Anatomi:Intracranielle CAD

  • Disseksjon, a.carotis interna

  • Disseksjon, a.vertebralis

 • 04

  Utredning, prognose og behandling

  • Utredning

  • Prognose

  • Behandling

  • Invitasjon til å inkludere pasienter i studie

 • 05

  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

  • Er det årsakssammenheng manipulasjon og CAD?

  • Klagesaker på kiropraktorer

  • Klagesaker på fysioterapeuter og manuellterapeuter

  • Statistikk: klagesaker på kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter

  • Helsetilsynets vurdering av tilsynssak, påvist CAD etter nakkemanipulajson

 • 06

  Konklusjon og oppsummerende betraktninger

  • Diskusjon og gjennomgang av relevante studier

  • Konklusjon - er det årsakssammenheng mellom manipulasjonsbehandling og CAD?

  • Registerforskning - en idé?

 • 07

  Spørsmål og svar

  • Kan C1-C2 instabilitet forårsake disseksjon?

  • Utføres CT angiografi alltid først i diagnostikk?

  • Hva er henvisningsvei ved mistanke om disseksjon?

  • Kan vanlig MR avdekke disseksjon dersom en ikke spesifikt kikker etter dette?

  • Er en ikke redd for at blodpropp løsner og setter seg fast andre steder ved trombolyse?

  • Gir manipulasjonsbehandling større risiko for CAD enn nakkemobilisering?

  • Hvilket materiale er coilen laget av?

  • Hva med pasienter som presenterer med nakkesmerter og hjernenerveutfall?

  • Kan en ha disseksjon uten å vite om det?

  • Kan det foreligge disseksjon uten at bevegelighet i nakken er nedsatt?

  • Kan ikke mobilisering, yoga, nakkerotasjon mv. også gi disseksjon?

  • Utgjør mobilisering og traksjon i nakke risiko for disseksjon?

  • Er kirurger mer skjermet enn manuellterapeuter og kirorpraktorer i forhold til pasientskader?

  • Vil posisjonstester og smerteprovokajonstester være relevant som screening før eventuell behandling?

  • Bør en informere om risikofaktorer/bruker informert samtykke i klinisk praksis?

  • Er CT tilstrekkelig for å utelukke disseksjon?

  • Hva er ditt forhold til kiropraktorer og manuellterapeuter i deres jobb?

  • I hvor stor grad går et erstatningskrav i NPE utover den enkelte behandler?

 • 08

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser