Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Kraniocervical arteriedisseksjon (CAD) er trolig en underdiagnostisert tilstand, og karskaden kan redusere blodstrømmen i arterier og gi ischemiske symptomer. Karskaden kan også gi opphav til emboli. Den hyppigste årsaken til disseksjon er traume mot hode eller nakken, men også en rekke patologiske tilstander kan disponere for disseksjon. På dette kurset vil nevrokirurg Håvard Sommernes gjennomgå blant annet patofysiologi, disponerende faktorer og diagnostikk av CAD. 

Kurset er basert på webinar med samme navn arrangert ultimo 2020 i regi av NMF, og innholdet har fått gode evalueringer.

Kursholder

Håvard Sommernes. Sommernes er en svært erfaren nevrokirurg og overlege ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Sommernes har 18 års fartstid og har gjennomført mer enn 2000 nakkeoperasjoner. Han er også sakkyndig ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) innen fagfeltet nevrokirurgi. 

  

Kursinnhold

  1. Velkommen på kurs!

  2. Presentasjon i PDF-format

  3. Introduksjon til foreleser og tema

  1. Epidemiologi

  2. Patogenese

  3. Patofysiologi

  4. Risikofaktorer

  1. Traumatisk CAD

  2. Anatomisk distribusjon av VAD

  3. Anatomi:Intracranielle CAD

  4. Disseksjon, a.carotis interna

  5. Disseksjon, a.vertebralis

  1. Utredning

  2. Prognose

  3. Behandling

  4. Invitasjon til å inkludere pasienter i studie

  1. Er det årsakssammenheng manipulasjon og CAD?

  2. Klagesaker på kiropraktorer

  3. Klagesaker på fysioterapeuter og manuellterapeuter

  4. Statistikk: klagesaker på kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter

  5. Helsetilsynets vurdering av tilsynssak, påvist CAD etter nakkemanipulajson

  1. Diskusjon og gjennomgang av relevante studier

  2. Konklusjon - er det årsakssammenheng mellom manipulasjonsbehandling og CAD?

  3. Registerforskning - en idé?

About this course

 • 500,00 kr
 • 43 leksjoner
 • 1.5 timer med videoinnhold

Kurspriser