Kurset i korte trekk

 • Varighet

  7 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  1250 kr (medlem NMF)/2500 kr (ikke-medlem NMF)

Dette nettkurset er det første kurset i regi av NMF som er spilt inn i LOMedias splitter nye studio. På denne måten kan foreningen tilby kurs med svært god teknisk kvalitet hva angår både lyd og bilde. 

På kurset vil førstelektor Inger-Lise Neslein fra OsloMet gå gjennom følgende kursinnhold:

 • Laboratorieanalysenes nøyaktighet (presisjon og riktighet)
 • Tolkning av laboratorieanalyser
 • Hva er normalverdier/referanseområder?
 • Biomarkører knyttet til muskelproblematikk, infeksjoner/betennelse, organskade
 • Eksempler på medikamenter som kan påvirke prøveresultater (systemiske og lokale virkninger) 
 • Sentral farmakologi
 • Smerte og smertebehandling

Kursholder

Inger-Lise Neslein er bioingeniør og ansatt som førsteamanuensis ved OsloMet, tilknyttet forskningsgruppen for "Legemidler og pasientsikkerhet". 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format: Laboratoriemedisin for manuellterapeuter

  • Introduksjon av foreleser og tema

 • 02

  Laboratoriemedisin for manuellterapeuter

  • Hva er laboratoriemedisin?

  • Introduksjon til medisinsk biokjemi

  • Kliniske kjemiske analyser og forebyggende medisin

  • Referanseverdier

  • Feilkilder ved blodprøver

  • Sensitivitet og spesifisitet

  • Analyseprofiler: Hematologiske analyser

  • Analyseprofiler: Diverse biokjemiske analyser

  • Analyseprofiler - eksempel nyrefunksjon

  • Analyseprofiler - eksempel leverfunksjon

  • Laboratorieprøvenes nøyaktighet

  • Preanalytiske utfordringer, del 1

  • Preanalytiske utfordringer del 2

 • 03

  Autoimmune sykdommer

  • Introduksjon til autoimmune sykdommer

  • Autoimmune sykdommer: Årsaker

  • Autoimmune sykdommer: Diagnostikk

  • Autoimmune sykdommer: Behandling og prognose

  • Revmatoid artritt og bindevevssykdommer

  • Medikamentell behandling av revmatisk sykdom

 • 04

  Farmakologi

  • Introduksjon til farmakologi

  • Farmakodynamikk

  • Dose respons

  • Placebo og nocebo

  • Introduksjon til farmakokinetikk

  • Absorpsjon, distribusjon og eliminasjon del 1

  • Absorbsjon, distribusjon og eliminasjon del 2

  • Farmakokinetisk variabilitet

  • Måling av legemiddelkonsentrasjon i blod

  • Farmakologiportalen

 • 05

  Smerte og smertebehandling

  • Introduksjon til smerter

  • Hovedprinsippene i smertebehandling

 • 06

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser