Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500 kr for ikke-medlemmer av NMF. 350 kr for medlemmer av NMF.

Dette kurset tar utgangspunkt i et svært populært webinar, med nær 100 påmeldte. Webinaret fikk svært gode tilbakemeldinger.  På dette bearbeidede nettkurset vil du lære mer om: 

 • "Nordmenn har det vondest (?)". Nordmenn ligger på smertetoppen i Europa. Hva kan det komme av? Hva er smerte egentlig?
 • "Fibromyalgi: En oppdatering". I 2016 kom nye internasjonale kriterier for fibromyalgi, så de gamle 11/18 tenderpunkt-undersøkelsene er ikke valide lengre. Fibromyalgi er nå mer enn bare smerter, er heller ikke en eksklusjonsdiagnose og pasientene kan selv fylle ut et spørreskjema for å kartlegge diagnose og alvorlighetsgrad. Gir dette noen mening?

Kursholder

Foreleser på kurset er Egil Andreas Fors:

 • Klinisk bakgrunn som fastlege, CL-psykiater samt overlege på Smertesenteret, St Olavs hospital og i smerterehabilitering ved Unicare Coperio, Trondheim.

 • Professor i allmennmedisin med kroniske smerter, utmattelse og sykefravær som viktigste forskningsområder. 

 • Spes. i allmennmedisin & psykiatri, sertifisert i kompetanseområdet smertemedisin (Dnlf).

 • Leder av norsk forening for smertemedisin. 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjoner fra kurset i PDF-format

 • 02

  Nordmenn har det vondest?

  • Introduksjon foreleser

  • Nordmenn har det vondest?

  • Hva er smerte?

  • Smerte med og uten vevsirritasjon

  • Klassifikasjon av smerte

  • Smerteterskel vs smertetoleranse

  • Smerten smitter sosialt

  • Langvarige, utbredte smerter

 • 03

  Fibromyalgi - en oppdatering

  • Introduksjon/agenda

  • Historikk

  • Diagnostikk og skåring

  • Etiopatogenese

  • Behandling

 • 04

  Avslutning - take home messages

  • Take home messages/key points

 • 05

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser