Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500 kr for ikke-medlemmer av NMF. 350 kr for medlemmer av NMF.

Dette kurset tar utgangspunkt i et svært populært webinar, med nær 100 påmeldte. Webinaret fikk svært gode tilbakemeldinger.  På dette bearbeidede nettkurset vil du lære mer om: 

 • "Nordmenn har det vondest (?)". Nordmenn ligger på smertetoppen i Europa. Hva kan det komme av? Hva er smerte egentlig?
 • "Fibromyalgi: En oppdatering". I 2016 kom nye internasjonale kriterier for fibromyalgi, så de gamle 11/18 tenderpunkt-undersøkelsene er ikke valide lengre. Fibromyalgi er nå mer enn bare smerter, er heller ikke en eksklusjonsdiagnose og pasientene kan selv fylle ut et spørreskjema for å kartlegge diagnose og alvorlighetsgrad. Gir dette noen mening?

Kursholder

Foreleser på kurset er Egil Andreas Fors:

 • Klinisk bakgrunn som fastlege, CL-psykiater samt overlege på Smertesenteret, St Olavs hospital og i smerterehabilitering ved Unicare Coperio, Trondheim.

 • Professor i allmennmedisin med kroniske smerter, utmattelse og sykefravær som viktigste forskningsområder. 

 • Spes. i allmennmedisin & psykiatri, sertifisert i kompetanseområdet smertemedisin (Dnlf).

 • Leder av norsk forening for smertemedisin. 

Kursinnhold

  1. Velkommen på kurs!

  2. Presentasjoner fra kurset i PDF-format

  1. Introduksjon foreleser

  2. Nordmenn har det vondest?

  3. Hva er smerte?

  4. Smerte med og uten vevsirritasjon

  5. Klassifikasjon av smerte

  6. Smerteterskel vs smertetoleranse

  7. Smerten smitter sosialt

  8. Langvarige, utbredte smerter

  1. Introduksjon/agenda

  2. Historikk

  3. Diagnostikk og skåring

  4. Etiopatogenese

  5. Behandling

  1. Take home messages/key points

  1. Evaluering av kurset

About this course

 • 500,00 kr
 • 17 leksjoner
 • 1.5 timer med videoinnhold

Kurspriser