Kurset i korte trekk

 • Varighet

  1 time

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  250 kr for ikke-medlemmer av NMF. 200 kr for medlemmer av NMF.

Dette kurset tar utgangspunkt i foredraget "Medikamentbruk blant unge" fra fagseminaret Når livet setter spor. Foredraget baserer seg på studien "En pille for smerten? Bruk av analgetika, anxiolytika og hypnotika blant barn og unge i Norge: En populasjonsbasert studie over 15 år (2004-2019).

Kurset vil ta for seg utviklingen av bruk av reseptbelagte legemidler for angst, søvn og smerte over de siste 15 årene blant alle unge i Norge mellom 0 og 29 år. Disse omfatter de fleste legemidlene som anses som vanedannende, og som ungdom og unge voksne bruker mer av med økende alder på tvers av psykiske lidelser og smerteproblematikk.

Kursholder

Foreleser på nettkurset er Helle Håve Stangeland er stipendiat ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Der forsker hun blant annet på medikamentbruk blant unge. 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Forelesningsnotater i PDF-format

 • 02

  En populasjonsbasert studie over 15 år

  • Introduksjon

  • Bakgrunn

  • Metode

  • Resultater

  • Diskusjon

 • 03

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser