Kurset i korte trekk

 • Varighet

  1 time

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  300/200 kroner

Velkommen til en innføring i nevrologiske skader fra en nevrofysiolog sitt ståsted. Kurset tar hovedsakelig for seg bruk av nevrografi og elektromyografi. 

Andre temaer som berøres er

 • Sensibilitetstesting
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Karpal tunnel syndrom
 • Henvisning


Denne forelesningen var en del av seminaret Nevrologi fra A til Å i 2020. Kursinnholdet fikk gode evalueringer av kursdeltakerne.

Kursholder

Kristian Bernhard Nilsen er lege (spesialist i klinisk nevrofysiologi), seksjonsleder og forsker ved Oslo Universitetssykehus. 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format

  • Introduksjon til kurset

  • Sensoriske baner

  • Sensibilitetstesting

 • 02

  Klinisk nevrofysiologi

  • Klinisk nevrofysiologi

  • Bruk av nevrografi og elektromyografi

  • Nevrografi

  • Elektromyografi

 • 03

  Diagnostikk

  • Feilkilder ved nevrografiundersøkelse

  • Kasuistikk

  • Karpal tunnel syndrom

  • Diagnostikk og henvisning

 • 04

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser