Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Målet med kurset er å gi en klinikers erfaring / redegjørelse for hvordan en manuellterapeut undersøker og behandler spedbarn, spesielt med tanke på spedbarn med asymmetri. Kurset vil også avlive noen myter om hvordan manuellterapeuter jobber, og å gjøre et forsøk på å fremstille hva som er god praksis på dette feltet.

Kurstemaer:

 • Begrepet barnemanuellterapi
 • Myter og fakta innen behandling av spedbarn
 • Betydningen av tverrfaglig tilnærming
 • Det asymmetriske barnet: Undersøkelse og behandling 


Kurset er basert på webinar med samme navn, arrangert i november 2021. 

 


Kursholder

Forelesere er manuellterapeut Agnes C. Mordt. Mordt arbeider til daglig i privat praksis ved Stadion fysikalske institutt i Oslo, hvor hun de siste 7 år har vært klinisk veileder for manuellterapistudenter. Hun  har i ca. 15 år vært timelærer ved fysioterapiutdanningen på OsloMet, og har vært medlem av interessegruppen for barnemanuellterapi siden oppstart i 2010. Mordt har undervist på videreutdanning av barnefysioterapeuter, på diverse kurs og konferanser om tema: «undersøkelse og behandling av spedbarn». 

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format

  • Introduksjon

  • Om foreleser

 • 02

  Barnemanuellterapi

  • Hva er barnemanuellterapi

  • Myter og fakta om barnemanuellterapi

 • 03

  Generell undersøkelse

  • Tverrfaglig tilnærming og henvisning til barnemanuellterapeut

  • Overordnet vedr. anamnese

  • Anamnese, svangerskap

  • Anamnese, fødsel

  • Anamnese nyfødt

  • Anamnese, evidens svangerskap og fødsel

  • Anamnese regulering

  • Anamnese, symmetri asymmetri

  • Øvrig anamnese

  • Observasjon under undersøkelse

  • Differensialdiagnostikk

 • 04

  Det asymmetriske barnet

  • Anamnese, det asymmetriske barnet

  • Anamnese oppsummert

  • Oppsummering og funn

  • Undersøkelse: Inspeksjon

  • Undersøkelse: Spontanmotorikk

  • Undersøkelse: Hodefasong

  • Undersøkelse: Generelle bevegelser

  • Undersøkelse: Mageleie

  • Undersøkelse: Spesielle prøver

  • Undersøkelse: Passive prøver

  • Behandling generelt

  • MT-spesifikk behandling spesifikt

  • Postural kontroll

  • Undersøkelsesatmosfæren

  • Behandling: hvor ofte og mye

  • Journalføring

  • Oppsummering, det asymmetriske barnet

 • 05

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser