Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  500/350 kroner

Velkommen til kurs i svimmelhet for manuellterapeuter og fysioterapeuter! Tema for kurset er svimmelhet og BPPV. Du vil lære om blant annet undersøkelse, diagnostikk og differensialdiagnostikk, behandling, prognose og henvisning til spesialisthelsetjenesten. Kurset baserer seg på webinaret Goplen foreleste på i regi av NMF. Webinaret fikk gode evalueringer (4,3 av 5 mulige). 

Kursholder

Frederik Kragerud Goplen. Goplen arbeider til daglig som overlege ved ØNH-avdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus, og er administrerende leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer på samme sted.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon i PDF-format

  • Presentasjon i PDF-format

  • Introduksjon til kurset og læringsutbyttemål

  • Hvor kan en finne kilder til mer informasjon vedr. vestibulære lidelser?

 • 02

  Vestibularisapparatets anatomi og diagnostisk tankegang

  • Vestibularisapparatets anatomi

  • Diagnostisk tilnærming

 • 03

  De vanligste vestibulære sykdommene: Akutt, episodisk og kronisk vestibulært syndrom

  • Introduksjon: De vanligste vestibulære sykdommene

 • 04

  Akutt vestibulært syndrom

  • Akutt vestibulært syndrom

  • Vestibularisnevritt

  • Akutt labyrintitt

  • Hjerneslag

  • Oppsummering akutt vestibulært sykdom

 • 05

  Episodisk vestibulært syndrom

  • Episodisk vestibulært syndrom

  • Benign paroksysmal posisjonsvertigo

  • Menieres sykdom

 • 06

  Kronisk vestibulært syndrom

  • Kronisk vestibulært syndrom

  • Bilateral vestibulopati

  • Persisterende postural-perseptiv svimmelhet

 • 07

  Prinsipper for vestibulær rehabilitering

  • prinsipper for vestibulær rehabilitering

 • 08

  Benign paroksysmal posisjonsvertigo: Spesiell del

  • Årsak, forekomst, mekanismer mv. av BPPV

  • Symptomer mv. ved BPPV

  • Diagnostikk av BPPV

  • Behandling og prognose ved BPPV

  • Tips og triks del 1

  • Tips og triks del 2

 • 09

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser