Kurset i korte trekk

 • Varighet

  1 timer

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  250 kr for manuellterapeuter som ikke er medlemmer av NMF. Kurset er gratis for manuellterapeuter i NMF.

For å få tilgang til dette kurset må du være manuellterapeut. 

Har du et ønske om å bli en bedre sykmelder? Da kan vi anbefale dette kurset, som er gratis for manuellterapeuter i NMF. Manuellterapeuter som ikke er medlemmer av NNF kan kjøpe tilgang til kurset for 250 kr. 

Muskel- og skjelettlidelser er den største enkeltårsaken til sykefravær og utgjorde 33 prosent av alle sykefraværstilfellene i 3. kvartal 2019, selv om psykiske lidelser som sykmeldingsdiagnose har økt de siste årene. Rygglidelser utgjør cirka 27% av muskel-skjelettdiagnosene ved sykefravær.

På kurset vil du lære mer om blant annet:

 • Sykefravær: Tall og fakta
 • Hva vet vi om ryggplager og sykefravær?
 • Hva kjennetegner en god sykmeldingspraksis?
 • Din rolle som sykmelder
 • Alternativer til sykmelding
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Viktige verktøy i sykmeldingsarbeidet
 • IA-avtalen 2019-2022
 • HelseIArbeid


Mot slutten av kurset ligger det en samling med nyttige lenker og tilleggsstoff.

Manuellterapeuter i NMF får kurset gratis ved å bruke rabattkode NMF-MT ved utsjekk.

Kursholder

Agneta Emma Iversen er overlege ved IA- og sykefraværskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun er spesialist i arbeidsmedisin, spesialist i samfunnsmedisin, flylege, idrettslege og har tidligere vært tilknyttet NIMI. Iversen har arbeidet tett sammen med  manuellterapeuter.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • Presentasjon: Sykmelding ved akutte og langvarig korsryggplager - Iversen

  • Om foreleser

  • Disposisjon for kurset

 • 02

  Sykefravær: Tall og fakta

  • Ytelser ved sykdom

  • Norge og NAV

  • Statistikk over sykefravær

  • Arbeid er bra for helsen

  • Ryggsmerter og sykefravær, hva vet vi?

 • 03

  God sykmeldingspraksis

  • God sykemeldingspraksis

  • Sykmelding eller ikke - alternativer

  • Oppfølging av sykmeldte

  • Mer om sykmeldingen

  • Samhandling med fastlegen

  • Din rolle som sykmelder

 • 04

  Verktøy i sykmeldingsarbeidet

  • verktøy og hjelp i sykefraværsarbeidet

 • 05

  Evaluering

  • Evaluering av kurset

Kurspriser

 • 250,00 kr

  Kursavgift. For manuellterapeuter i NMF: Bruk rabattkode NMF-MT ved utsjekk for å få kurset gratis

  Til påmelding