Kurset i korte trekk

 • Varighet

  1 time

 • Gyldighetsperiode

  60 dager

 • Pris

  Kurset er gratis

Kurset er en del av Styrkeuka 2023, en bred kampanje initiert av Helsedirektoratet hvor viktigheten av lavterskel styrketrening er i fokus. Norsk Manuellterapeutforening tilbyr i samarbeid med professor Marius Steiro Fimland dette nettbaserte kurset i styrketrening. Kursinnholdet har en samlet varighet på én time, og er gratis.  For en oversikt over temaene som gjennomgås på kurset, scroll lenger ned på denne siden. 


Kursholder

Marius Steiro Fimland er professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU, og forsker ved Unicare Helsefort. Hans forskningsområder handler om fysisk aktivitet og trening for bedre rehabilitering, helse og funksjon. Fimland underviser og veileder studenter, klinikere og pasienter innen de samme temaene. Han er også leder for NTNUs internasjonale master i fysisk aktivitet og helse.

Kursinnhold

 • 01

  Introduksjon

  • Velkommen på kurs!

  • PDF-presentasjon "Tidseffektiv styrketrening, styrkeuka 2023"

 • 02

  1. Innledning

  • Læringsmål

  • Tid som barriere for styrketrening

  • Positive effekter av styrketrening

  • Studie: No time to lift? Designing Time-Efficient Training Programs for Strength and Hypertrophy: A Narrative Review

 • 03

  2. Akutte treningsvariabler

  • Introduksjon

  • Frekvens og volum

  • Treningsbelastning og repetisjoner

  • Øvelser og utstyr

  • Hvilke øvelser er generelt mest tidseffektive?

  • Pause mellom sett

 • 04

  3. Avanserte treningsteknikker

  • Introduksjon

  • Supersett

  • Droppsett

  • Kort pause trening

 • 05

  4. Andre tidsbesparende faktorer

  • Introduksjon

  • Vedlikeholdstrening

  • Oppvarming

  • Tøying

 • 06

  5. Praktiske tips og oppsummering

  • Introduksjon

  • Periodisering

  • Antall anstrengende sett i uka er viktigere enn når de gjøres

  • Muskler kan bygges med både få og mange repetisjoner

  • Maskiner eller frivekter?

  • Kroppsvekt og strikk

  • Oppsummering og take-home messages

 • 07

  Evaluering

  • Evaluering av kurset