Oppslagsverket i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  Manuellterapeuter MNMF har tilgang til oppslagsverket så lenge en er medlem av foreningen

 • Pris

  Gratis

Gratis oppslagsverk i manipulasjon for deg som er manuellterapeut MNMF:

Dette er et helt nytt video-oppslagsverk, utarbeidet i 2021/2022. For å få tilgang til innholdet må du være manuellterapeut og medlem av NMF.

I dette oppslagsverket får du repetert de mest sentrale manipulasjonsteknikkene som blir undervist på manuellterapistudiet ved UiB. Totalt består oppslagsverket av 36 korte filmer, som tematisk dekker de viktigste teknikkene for:

 • Cervicalcolumna
 • C/Th-overgangen
 • Costa
 • Thorakalcolumna
 • Lumbalcolumna
 • IS-leddet
 • Overekstremiteter
 • Underekstremiteter


Hver film har en varighet på mellom ett og to minutter, og er i hovedsak ment å være en repetisjon av teknikker for såvel klinikere som manuellterapistudenter. For en mer inngående gjennomgang av de ulike manipulasjonsteknikkene blir dette presentert på Jostein Ellingsens kurs/oppslagsverk i manipulasjon og manuelle behandlingsmetoder. Også dette oppslagsverket er eksklusivt og gratis tilgjengelig for deg som er manuellterapeut MNMF.

For å få tilgang til dette oppslagsverket, send e-post til kontor@manuell.no. Etter at medlemskap er bekreftet vil oppslagsverket komme frem i listen over gyldige kurs ved innlogging på e-læringsportalen. Tilgang til oppslagsverket gjelder så lenge du har et aktivt medlemskap i foreningen, og er gratis. 

Kursholder

Jostein Ellingsen er kursholder. Ellingsen er manuellterapeut og har undervist ved manuellterapiutdanningen ved Universitetet i Bergen i en årrekke. Som medlem av Norsk Manuellterapeutforening har du eksklusiv tilgang til dette kurset. 

Kursinnhold

 • 01

  Velkommen på kurs

  • Velkommen på kurs!

  • Introduksjon

 • 02

  Cervicalcolumna og C/Th-overgangen

  • Øvre cervical, C0-C1

  • C2

  • C2 til C6

  • C/Th-overgangen, sittende traksjon/rotasjon

  • C/Th-overgangen, tohåndsteknikk

  • C/Th-overgangen, enhåndsteknikk

  • C/Th-overgangen, klappteknikk

 • 03

  Thorakalcolumna

  • Thorakal, fremliggende teknikker

  • Thorakal, ryggliggende teknikker

  • Nedre thorakal, floatingteknikk

 • 04

  Costosternal-ledd og costotransversal-ledd

  • Costosternal-ledd, recoil-teknikk

  • Øvre costotransversalledd, fremliggende teknikk

  • Costotransversal-ledd, fremliggende teknikk

  • Øvre costotransversalledd, ryggliggende teknikk

  • Costotransversal-ledd, nedre costa i sittende

 • 05

  Lumbalcolumna

  • Lumbalcolumna fleksjon

  • Lumbalcolumna springteknikk

  • Lumbalcolumna lang vektarm

 • 06

  IS-ledd

  • IS-ledd: Gappingteknikk

  • IS-ledd: Ilium ventralt

  • IS-ledd: Ilium dorsalt

  • IS-ledd: Chicago

  • IS-ledd: Sacral thrust

  • IS-ledd: Sacrum recoil

 • 07

  Overekstremiteter

  • Acromioclavicular-leddet

  • Glenohumeral-ledd

  • Humeroradial - lateral gapping

  • Humeroradial - traksjon og pronasjon

  • Os Capitatum

  • Tommel

 • 08

  Underekstremiteter

  • Tibiofibular-leddet

  • Talocrural-leddet

  • Subtalar-leddet

  • Os Cuboid

  • Os Naviculare