Kurset i korte trekk

 • Varighet

  2 timer

 • Gyldighetsperiode

  Manuellterapistudenter har tilgang til kurset fra og med tredje semester

 • Pris

  Gratis

På dette nettkurset får du som manuellterapistudent repetert de viktigste manipulasjonsteknikkene som blir undervist på manuellterapistudiet ved UiB. Totalt består kurset av 25 korte filmer, som tematisk dekker de viktigste teknikkene for columna og IS-ledd.  

Hver film har en varighet på mellom ett og tre minutter, og er i hovedsak ment å være en repetisjon. For en mer inngående gjennomgang av de ulike manipulasjonsteknikkene blir dette presentert mer inngående på Jostein Ellingsens kurs i manipulasjonsteknikk

Kurset er utviklet i samarbeid med lærerstaben ved manuellterapiutdanningen ved Universitetet i Bergen. 

For å tilgang til kurset må du være manuellterapistudent og ha begynt på tredje studiesemester. Send epost til [email protected] for å få tilgang. Tilgang gjelder så lenge du er student.

Kursholder

Jostein Ellingsen er kursholder. Ellingsen er manuellterapeut og har undervist ved manuellterapiutdanningen ved Universitetet i Bergen i en årrekke. Som manuellterapistudent har du eksklusiv tilgang til dette kurset. 

Kursinnhold

  1. Velkommen på kurs!

  2. Introduksjon

  1. Øvre cervical, C0-C1

  2. C2

  3. C2 til C6

  4. C/Th-overgangen, sittende traksjon/rotasjon

  5. C/Th-overgangen, tohåndsteknikk

  6. C/Th-overgangen, enhåndsteknikk

  7. C/Th-overgangen, klappteknikk

  1. Thorakal, fremliggende teknikker

  2. Thorakal, ryggliggende teknikker

  3. Thorakal, sittende floatingteknikk

  1. Costosternal-ledd, recoil-teknikk

  2. Øvre costotransversal-ledd, fremliggende teknikk

  3. Øvre costotransversal-ledd, ryggliggende teknikk

  4. Costotransversal-ledd, fremliggende teknikk

  5. Costotransversal-ledd, nedre costa i sittende

  1. Lumbalcolumna fleksjon

  2. lumbalcolumna springteknikk

  3. lumbalcolumna med lang vektarm

  1. IS-ledd, gapping-teknikk

  2. IS-ledd, Ilium ventralt

  3. IS-ledd, Ilium dorsalt

  4. IS-ledd, Chicago-teknikk

  5. IS-ledd Sacral thrust

  6. IS-ledd, Sacrum recoil

About this course

 • Gratis
 • 37 leksjoner
 • 1 time med videoinnhold