Faglig oppdatert, i korte trekk:

 • Kursomfang

  21 timer nettkurs. I tillegg kommer tid til selvstudie/repetisjon og gjennomføring av eksamen.

 • Gyldighetsperiode

  Ved kjøp av pakken har du tilgang til nettkurs og eksamen i ett år. For å bli sertifisert må du bestå eksamen.

 • pris

  Sertifisering koster kun 2000 kr og inkluderer nettkurs, eksamen og sertifikat/diplom. Ordinær medlemspris for nettkursene alene er 4500 kr.

Hvorfor faglig oppdatert?

Sertifiseringsprogrammet «Faglig oppdatert» er tilgjengelig for deg som er manuellterapeut og medlem av Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

NMF ønsker med dette tiltaket å gjøre det lettere for manuellterapeuter å holde seg faglig oppdatert. NMF presenterer nå en ny versjon/utgave av denne populære sertifiseringsordningen - med nye temaer og forelesere. 

«Faglig oppdatert 2.0» består av en samling digitale etterutdanningskurs, på til sammen 21 timer. Kursene kan tas i hvilken rekkefølge du vil, og når du vil. 

Temaer som gjennomgås i versjon 2.0 er blant annet:

 • Laboratoriemedisin
 • Langvarige smerter
 • Kvinnehelse
 • Patellofemorale smerter
 • Indikasjoner for kirurgi
 • Sentrale laboratorieprøver
 • Manipulasjonsbehandling
 • Når smerten setter seg i kroppen
 • Ortopedisk MR


Ved påmelding vil kursene legges inn på kursoversikten på din personlige konto. Etter at kursene er gjennomført kan du gå opp til eksamen. Bestått eksamen gir deg tittelen «Faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF».  «Faglig oppdatert»  er også godkjent som tellende timer i NMFs spesialistordning. 

Sertifiseringspakken koster 2000 kr og inkluderer tilgang til nettkurs, kursprøve og diplom. Sammenlignet med å ta tilsvarende enkeltkurs til medlemspris (4500 kr) utgjør dette en besparelse på nær 60 %.

OBS: Det er også anledning til å kjøpe forrige utgave av Faglig oppdatert. Uansett hvilken utgave som kjøpes har en tilgang til innholdet i 12 måneder fra kjøpsdato. 

Følgende kurs inngår i Faglig oppdatert (versjon 2.0):

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem kan kjøpe tilgang til «Faglig oppdatert»?

  Du må være medlem i Norsk Manuellterapeutforening og manuellterapeut for å kunne kjøpe tilgang til «Faglig oppdatert».

 • Hvor lenge har jeg tilgang til kursinnholdet i «Faglig oppdatert»?

  Når du har kjøpt tilgang til «Faglig oppdatert» har du ett år på deg til å ta kursene og bestå eksamen.

 • Hva betyr det å være «Faglig oppdatert»?

  En faglig oppdatert manuellterapeut deltar jevnlig på etterutdannings- og videreutdanningsaktiviteter. NMF har i utviklingen av «Faglig oppdatert» satt sammen en pakke med kurs som er sentrale for manuellterapeuter. Som faglig oppdatert vil du kunne titulere deg som "Faglig oppdatert, MNMF".

 • Hvor lenge beholder jeg sertifiseringen som «Faglig oppdatert»?

  Etter bestått eksamen vil sertifiseringen som «Faglig oppdatert» være gjeldende i to år. Sertifikatet vil utløpe to år etter at det blir utstedt.

 • Hva er forskjellen på Spesialist, NMF og «Faglig oppdatert Manuellterapeut, MNMF»?

  NMFs spesialistordning er mer omfattende. Du kan bruke etterutdanningsaktiviteten i «Faglig oppdatert» i oppbyggingen av din spesialisering. Les mer om NMFs spesialistordning på manuell.no/spesialistordning

 • Jeg har allerede kjøpt tilgang til tidligere versjon av Faglig oppdatert. Må jeg da også kjøpe denne?

  Ved kjøp av «Faglig oppdatert» - kurspakkene har en tilgang til nettkursene, inkludert eksamen, i 12 måneder. For å bli «Faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF» må eksamen være bestått innen 12 måneder. Kjøpte du "Faglig oppdatert" for mer enn 12 måneder siden, uten å ha gjennomført eksamen, må du derfor kjøpe denne nye pakken (versjon 2.0) og gjennomføre eksamen på ny pakke.

 • Kan jeg kjøpe «Faglig oppdatert» uten å ta eksamen?

  Ja, det er fullt mulig å kjøpe tilgang til kurspakken uten å ta eksamen. Du blir imidlertid ikke sertifisert som «Faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF» før eksamen er gjennomført/bestått.

 • Hva er forskjellen på de ulike "Faglige oppdatert"-pakkene?

  De ulike pakkene har ulikt innhold, men det er det samme hvilken pakke en kjøper - og begge pakkene ligger tilgjengelig for kjøp på portalen.

Et unikt og fremtidsrettet sertifiseringsprogram for manuellterapeuter - kun hos Norsk Manuellterapeutforening.