Faglig oppdatert, i korte trekk:

 • Kursomfang

  22 timer nettkurs. I tillegg kommer tid til selvstudie/repetisjon og gjennomføring av eksamen.

 • Gyldighetsperiode

  Ved kjøp av pakken har du tilgang til nettkurs og eksamen i ett år. For å bli sertifisert må du bestå eksamen.

 • Pris

  Sertifisering koster kun 1600 kr og inkluderer nettkurs, eksamen og sertifikat/diplom. Ordinær medlemspris for nettkursene alene er 3700 kr.

Hvorfor Faglig oppdatert:

Sertifiseringsprogrammet «Faglig oppdatert» er tilgjengelig for deg som er manuellterapeut og medlem av Norsk Manuellterapeutforening, NMF.

NMF ønsker med dette tiltaket å gjøre det lettere for manuellterapeuter å holde seg faglig oppdatert. 

«Faglig oppdatert» består av en samling digitale etterutdanningskurs, på til sammen 22 timer. Kursene kan tas i hvilken rekkefølge du vil, og når du vil. 

Temaer som gjennomgås er blant annet:

 • Primærkontaktrollen
 • Diagnostikk og differensialdiagnostikk
 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten
 • God sykmeldingspraksis
 • Bildediagnostikk
 • Farmakologi
 • Akuttmedisin inklusive anafylaksi
 • Hodepine, svimmelhet og CAD
 • Smerte-forståelse og -behandling


Ved påmelding vil kursene legges inn på kursoversikten på din personlige konto. Etter at kursene er gjennomført kan du gå opp til eksamen. Bestått eksamen gir deg tittelen «Faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF» .  «Faglig oppdatert»  er også godkjent som tellende timer i NMFs spesialistordning. 

Sertifiseringspakken koster 1600 kr og inkluderer tilgang til nettkurs, kursprøve og diplom. Sammenlignet med å ta tilsvarende enkeltkurs til medlemspris (3700 kr) utgjør dette en besparelse på mer enn 56 %.

Merk at denne utgaven av "Faglig oppdatert" i vil bli erstattet av en ny "Faglig oppdatert 2.0" ved årsskiftet 23/24. Dersom en velger å kjøpe tilgang til "gammel" pakke vil en ha tilgang til gammel pakke i ett år som vanlig, selv om pakken ikke lenger ligger tilgjengelig for salg/er blitt byttet ut med den nye utgaven.  

Følgende kurs inngår i Faglig oppdatert:

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem kan kjøpe tilgang til «Faglig oppdatert?»

  Du må være medlem i Norsk Manuellterapeutforening og manuellterapeut for å kunne kjøpe tilgang til "Faglig oppdatert".

 • Hvor lenge har jeg tilgang kursinnholdet til «Faglig oppdatert»?

  Når du har kjøpt tilgang til «Faglig oppdatert» har du ett år på deg til å ta kursene og bestå eksamen.

 • Hva betyr det å være «Faglig oppdatert»?

  En faglig oppdatert manuellterapeut deltar jevnlig på etterutdannings- og videreutdanningsaktiviteter. NMF har i utviklingen av "Faglig oppdatert" satt sammen en pakke med kurs som er sentrale for manuellterapeuter. Som faglig oppdatert vil du kunne titulere deg som "Faglig oppdatert, MNMF".

 • Hvor lenge beholder jeg sertifiseringen som «Faglig oppdatert»

  Etter bestått eksamen vil sertifiseringen som «Faglig oppdatert» være gjeldende i to år. Sertifikatet vil utløpe to år etter at det blir utstedt.

 • Hva er forskjellen på spesialist, MNMF og «Faglig oppdatert manuellterapeut, MNMF»?

  NMFs spesialistordning er mer omfattende. Du kan bruke etterutdanningsaktiviteten i «Faglig oppdatert» i oppbyggingen av din spesialisering. Les mer om NMFs spesialistordning på manuell.no/spesialistordning

Et unikt og fremtidsrettet sertifiseringsprogram for manuellterapeuter - kun hos Norsk Manuellterapeutforening.